Bos Hrv Срп Eng   
KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI
 ŠifraOpis
APOLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV
BVAĐENJE RUDA I KAMENA
CPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
DPROIZVODNJA I OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
EOPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
FGRAĐEVINARSTVO
GTRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
HPRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
IDJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE (HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO)
JINFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
KFINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
LPOSLOVANJE NEKRETNINAMA
MSTRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
NADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
OJAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
POBRAZOVANJE
QDJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
RUMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
SOSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
TDJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITA DOBRA I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE
UDJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA