Bos Hrv Срп Eng   
KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI
 ŠifraOpis
APOLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV
BVAĐENJE RUDA I KAMENA
CPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
DPROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
ESNABDIJEVANJE VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
FGRAĐEVINARSTVO
GTRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
HPRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
IDJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE (HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO)
JINFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
KFINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
LPOSLOVANJE NEKRETNINAMA
MSTRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
NADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
OJAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
POBRAZOVANJE
QDJELATNOSTI ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE
RUMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
SOSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
TDJELATNOSTI DOMAĆINSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITA DOBRA I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE
UDJELATNOSTI VANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA